Scientológia = Scio (znalosť) + Logos (štúdium)

Najprv si pozrite toto krátke video…

Scientológia je praktická filozofia. Pomocou štúdia Scientológie si človek môže nájsť pravdu sám pre seba. Nie je to niečo, čomu má človek veriť, ale niečo, čo má robiť.

Scientológia ® je odvodená z latinského slova Scio (vedomosti) a gréckeho slova logos (učenie).scientologia

Scientológia – je aplikovaná náboženská filozofia vyvinutá L. Ron Hubbardom – americkým vedcom, filozofom a humanistom, rovnako ako jediným objaviteľom vedy o mysli – Dianetiky .

Scientológia je založená na princípe, že človek je v podstate dobrý, snaží sa prežiť a zabezpečiť prežitie svojho okolia. Scientológia ponúka nástroje, ktoré môže použiť každý, aby sa stal šťastnejší a schopnejší, ale tiež aby pomohol sám sebe a svojim blízkym.

V Scientológii nie je pre vás pravdivé nič, ak ste to vy sami nepozorovali. Takže nemusíte brať nič ako samozrejmosť a hlúpo to nasledovať. Vďaka svojej unikátnej technológii – auditingu, môžete vidieť na vlastné oči, ako Scientológia funguje a aké výsledky prináša.

Auditing je je niečo, čo vám pomôže pochopiť, kto skutočne ste, aké sú vaše skutočné schopnosti a ako ich môžete získať späť naplno! Auditing je cesta k sebapoznaniu a životu!

Hlavným cieľom Scientológie je pravda, duchovné osvietenie a sloboda jednotlivca

Scientológia je relígia v pravom slova zmysle, pretože spĺňa tieto 3 kritériá:

  • viera v nejakú najvyššiu realitu, ako napríklad v najvyššiu bytosť alebo vo večnú pravdu, ktorá presahuje hranice tohto sveta,
  • náboženské praktiky, ktoré vedú k porozumeniu, dosiahnutiu alebo kontaktu s najvyššou realitou,
  • a spoločenstvo tých, ktorí veria a ktorí sa spájajú, aby túto najvyššiu realitu hľadali.

Scientológiu môže študovať a používať skutočne každý bez ohľadu na svoju vieru. Nie je v rozpore so zásadami akýchkoľvek náboženstiev a popisuje základné pravidlá hry zvanej život. Vďaka nej môžu v tejto hre vyhrať všetci, ak poznajú pravidlá!


Zistite viac o Scientológii v knihe Nový pohľad na život. Pokračujte tu »

Scientológia Nový pohľad na život

Objednajte si ju hneď teraz.