OTÁZKA: Ako funguje Scientológia? 

Odpoveď: Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti. Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu.

Pri vývoji Scientológie, L. Ron Hubbard objavil technológiu na oslobodenie ľudského ducha a tým človeku umožnil, aby skutočne spoznal sám seba.

Prostredníctvom aplikovania Scientologických princípov a technológie pri auditingových sedeniach (duchovnom poradenstve) je človek schopný odstrániť bariéry a nežiadúce stavy a tým sa stať viac sám sebou.

A ako človek robí pokroky, snaží sa pomáhať ostatným rovnakým spôsobom ako sa pomohlo jemu.

Pán Hubbard starostlivo testoval všetky svoje techniky a pre budúce použitie zaznamenal tie, pri ktorých sa preukázalo, že spôsobujú jednotne predvídateľné výsledky. Tieto postupy predstavujú štandardnú Scientologickú technológiu.

Všetko, čo Scientológia od človeka žiada je, aby akceptoval to, čo je pre neho samého pravdivé. Nevnucuje mu žiadne myšlienky ani vieru.

Na základe tréningu a auditingu si človek sám nájde odpovede, ktoré v živote hľadá.

Zistite viac o Scientológii v knhe “Scientológia: Nový pohľad na život”.