A-R-K Trojuholník

TROJUHOLNÍK A – R – K

V Scientológii existuje trojuholník značnej dôležitosti a schopnosť použiť ho prináša oveľa väčšie porozumenie života

Scientológia objavila jedinečný nástroj, ktorý mimoriadne zlepšuje medziľudské vzťahy.

Je to princíp Afinity, Reality a Komunikácie. Tieto tri vzájomne závislé faktory môžeme vyjadriť v trojuholníku. Najdôležitejším z nich je Komunikácia.

  • Afinita je pocit lásky, obľuby alebo náklonnosti k niekomu alebo niečomu. Keď máte niekoho radi, cítite k nemu afinitu. Keď niekoho nemáte radi, nemáte k nemu afinitu a vaša afinita k nemu je nízka.
  • Realita je v podstate súhlas. To, s čím súhlasíte, že je reálne, je pre vás reálne. Môže byť definovaná ako “to, čo sa zdá byť”.
  • Komunikácia je výmena myšlienok medzi dvoma ľuďmi v priestore.

ark trojuholnik

Porozumenie sa teda skladá z Afinity, Reality a Komunikácie. Keď je porozumenie človeka vysoké, hovoríme, že jeho ARK* je veľké a naopak keď je jeho schopnosť porozumieť nízka, jeho ARK je taktiež nízke.

*čítajte “á-er-ká” (pojem vytvorený zo začiatočných písmen slov Afinita, Realita, Komunikácia)

Každý vrchol je závislý na ostatných dvoch. Keď zvýšite jeden vrchol trojuholníka, automaticky sa zvýšia aj ostatné dva a porozumenie vzrastie. Toto je použitie Trojuholníka ARK.

Funguje to aj opačne – keď sa zníži jeden vrchol, automaticky sa zníži porozumenie (znížia sa aj ostatné dva).


Zistite viac o Trojuholníku ARK v knihe Nový pohľad na život. Pokračujte tu »

Scientológia Nový pohľad na život

Objednajte si ju hneď teraz.