thetan

Časti človeka

TELO – MYSEĽ -DUŠA

Scientológia Vám prináša úplné objasnenie duše, mysle a tela, ich zloženie a vzájomný vzťah

Človek sa skladá z 3 častí. Prvou a najdôležitejšou je:

Thetan*

Ste to VY – duchovná bytosť. Nie sú to vaše oči, nie je to váš mozog, ale vy. Nie je to niečo oddelené od vás. V Scientológii sa duša, duch, duchovná bytosť nazýva thetan. Je to preto, aby sme predišli zmätkom s predchádzajúcimi predstavami o duši.

*(z gréckeho písmena Ө [theta], čo znamená “myšlienka”, alebo “život”)

thetan

Myseľ

Je to ten najdokonalejší počítač (a v skutočnosti jeden taký vlastníte aj vy). Uchováva všetky zážitky, spomienky a skúsenosti z vašej minulosti spolu zo všetkými vnemami a kalkuluje. Viac o mysli a jej fungovaní sa dozviete v (už aj sfilmovanej) Dianetike.

Telo

Treťou časťou je fyzické telo. Nie ste telo. Vy máte a používate svoje telo.


Zistite viac v knihe Nový pohľad na život. Pokračujte tu »

Scientologia kniha

Objednajte si ju hneď teraz.