OTÁZKA: Je celá múdrosť Scientológie založená na práci jediného muža?

ODPOVEĎ: Hoci Dianetika a Scientológia i celé duchovné písmo zahŕňa len písomnosti a nahraté prednášky L. Ron Hubbarda, on sám prehlásil:

„Poďakovanie patrí mysliacemu človeku, čo predstavuje obdobie päťdesiattisíc rokov a bez jeho domnienok a pozorovaní by vytvorenie a konštrukcia Dianetiky neboli možné. Tí, ktorí majú na tom zásluhu sú hlavne:
Anaxagoras, Thomas Paine, Aristoteles, Thomas Jefferson, Sokrates, René Descartes, Platón, James Clark Maxwell, Eukleides, Jean-Martin Charcot, Lucretius, Herbert Spencer,Roger Bacon, Wiliam James, Francis Bacon, Sigmund Freud, Issac Newton, Anton van Leeuwenhoek, Joseph Thompson, Wiliam A. White, Voltaire, Will Durant, vrátane Alfreda Korzybskeho, moji učitelia atómových a nukleárnych javov, matematiky a humanitných predmetov na univerzite Georga Washingtona a v Princetone.“