Cesta k pravde

Človek je nepochybne sužovaná bytosť uprostred veľmi sužujúcich časov. Od počiatku dvadsiateho storočia sú nám predkladané nekonečné zástupy zložitých názorov, ktoré majú vysvetliť náš údel: teórie o ľavom a pravom mozgu, chemická nerovnováha, poruchy v génoch, vyhlásenia populárnej psychológie a závery hnutia Nový vek.

Tieto teórie zanechali len otázky:

  • Čo je skutočnou príčinou našich problémov?
  • Prečo nás stále prenasledujú minulé rozrušenia?
  • Prečo je také ťažké pochopiť druhých a prečo nakoniec veci toľko ľutujeme?
  • Prečo sa tak obávame staroby, choroby a smrti a prečo je naše šťastie také krehké?

Čím je Scientológia taká jedinečná?

To, čím je Scientológia jedinečná, je spôsob, ako tieto veci oslovuje; patrí sem aj skutočnosť, že sa definitívne vyriešia len prostredníctvom poznania základnej povahy človeka. Ak je totiž ľudská duša zdrojom celej vnútornej múdrosti, schopností, dobroty a sily človeka, je tiež príčinou jeho zlyhaní, a preto len jej priamym oslovením môže človek napraviť to, čo je zlé.

Odkiaľ pramení múdrosť Scientológie?

Z tohto pohľadu môžeme Scientológiu vnímať ako vyvrcholenie dlhej a ušľachtilej religióznej tradície, ktorá skrz budhizmus, hinduizmus a védske posvätné písmo siaha prinajmenšom desaťtisíc rokov do histórie. Dali by sa načrtnúť ďalšie spojitosti s keltskými, gréckymi a ranými kresťanskými učeniami, ktoré sa tiež pozerali na človeka ako na večného ducha, ktorý prijal zodpovednosť za budúce životy.

Samozrejme, že technológia Scientológie je úplne nová a spôsob, ako oslovuje ducha je nový. Ale táto tradícia je prastará. Ľudia začali strácať hľadisko toho, kto skutočne sú, vlastne len za posledných sto rokov, s príchodom materialistickej teórie.

Zatiaľ čo súčasná spoločnosť minula doslova miliardy dolárov na bezvýsledné hľadanie riešení na symptómy, iba Scientológia oslovuje skutočnú príčinu – duchovnú sféru.

A v nej sa skrýva cesta k zázrakom

Scientológia je rozsiahly predmet, ktorý je veľmi pravdepodobne najväčším súborom prác o mysli a duši, aký bol kedy vytvorený – dá sa totiž použiť tak rozsiahle, aký rozsiahly je život sám. Všetky jej nástroje si nemožno osvojiť za jeden deň, ale už z prvého kroku pocítite prínosy.


Zistite viac o Scientológii v knihe Nový pohľad na život. Pokračujte tu »

Scientológia Nový pohľad na život

Objednajte si ju hneď teraz.