OTÁZKA: Čo je Scientológia? 

ODPOVEĎ: Scientológia je filozofická relígia vytvorená L. Ron Hubbardom, ktorá človeku ponúka zrozumiteľne udanú cestu k úplnému a jasnému porozumeniu svojej skutočnej duchovnej podstaty a jeho vzťahu so sebou samým, rodinou, skupinami, ľudstvom, všetkými žijúcimi formami, hmotným vesmírom, duchovným vesmírom a najvyššou bytosťou.

Scientológia oslovuje ducha – nie telo alebo myseľ – a verí, že človek je omnoho viac než len produkt svojho prostredia alebo svojich génov.

Scientológia obsahuje súhrn znalostí, ktoré vychádzajú z jasných základných právd. Medzi najdôležitejšie patria:

  • Človek je nesmrteľná duchovná bytosť.
  • Jeho skúsenosti siahajú ďaleko za hranice jedného života.
  • Jeho schopnosti sú neobmedzené, aj keď si to v tej chvíli neuvedomuje.

Scientológia ďalej verí, že človek je vo svojej podstate dobrý a že jeho duchovná spása záleží na ňom, na jeho blížnych a na jeho dosiahnutí bratstva s vesmírom.

Scientológia nie je žiadne dogmatické náboženstvo, v ktorom sa od človeka žiada, aby v niečo veril. Naopak, človek sám objavuje, že Scientológia funguje na základe použitia jej princípov a pozorovaní alebo uvedomení si výsledkov.

Konečným cieľom Scientológie je to, aby človek dosiahol skutočné duchovné osvietenie a slobodu.

Zistite viac o Scientológii na novom filme na DVD (a BluRay) Základy myslenia.