OTÁZKA: Čo slovo SCIENTOLÓGIA znamená?

ODPOVEĎ: Slovo Scientológia bolo vytvorené L. Ron Hubbardom. Pochádza z latinského “SCIO”, čo znamená “vedieť v tom najúplnejšom význame slova” a z gréckeho slova “LOGOS”, čo znamená „štúdium“.

Preto Scientológia predstavuje štúdium múdrosti či znalosti. Scientológia je ďalej definovaná ako “štúdium a zvládanie ducha vo vzťahu k sebe samému, vesmírom a inému životu”.

Zistite viac o Scientológii v knihe Scientológia: Nový pohľad na život.