OTÁZKA: Ako rozlišuje Scientológia medzi dobrom a zlom?

ODPOVEĎ: Áno, Scientológii vníma medzi zlom a dobrom veľký rozdiel.

Tie činnosti, ktoré podporujú prežitie z ôsmych činiteľov alebo dynamík života predstavujú dobro; a tie, ktoré ničia alebo potláčajú tieto životné činitele predstavujú zlo.

Scientológovia sa snažia robiť rozhodnutia, ktoré podporujú prežitie väčšiny z týchto ôsmych oblastí života.

Dobro by sa dalo definovať ako niečo konštruktívne a zlo ako niečo deštruktívne.

Zistite viac o dobre a zle v knihe “Integrita a čestnosť”.