Z čoho sa skladá život?

OSEM DYNAMÍK

Tvoria život a človek môže pomocou nich vyriešiť hádanku vlastnej existencie

Nie je novinkou, že človek prežíva, ale Scientológia objavila, že človek je motivovaný len prežitím

Všetko, o čo sa v živote usiluje, robí len preto, aby lepšie prežil.

Dá sa povedať, že existuje centrálna hybná sila, ktorá človeka poháňa v živote smerom k prežitiu a túto možno rozdeliť na osem popudov (hybných síl, impulzov).

Nazývame ich osem dynamík.

„Keď sa človek pozrie na zmätok, ktorým život alebo existencia pre väčšinu ľudí je, môže objaviť osem hlavných častí, na ktoré sa život rozdeľuje.“

 

prvá dynamika

Prvá dynamika je popud k existencii v zmysle vlastného ja. Je to úsilie prežiť ako jednotlivec, byť jednotlivcom, dosiahnuť pre seba najvyššiu úroveň prežitia pre čo najdlhší čas. Tu máme plne vyjadrenú individualitu. Dá sa nazvať Dynamikou seba.

 

druhá dynamika

Druhá dynamika je popud k existencii v zmysle budúcej generácie. Má dve časti: (a) sexuálny akt samotný a (b) jednotka rodiny vrátane výchovy detí. Dá sa nazvať Dynamikou sexu.

 

tretia dynamika

Tretia dynamika je popud jedinca k prežitiu ako súčasť skupiny. Akákoľvek skupina, či už dočasná alebo trvalá, politická alebo spoločenská, je súčasťou tretej dynamiky a každá jedna je treťou dynamikou. Dá sa nazvať Dynamikou skupiny.

 

štvrtá dynamika

Štvrtá dynamika je popud k prežitiu ako ľudstvo. Zatiaľ čo jedna rasa môže byť považovaná za tretiu dynamiku, všetky rasy spolu by boli považované za štvrtú dynamiku. Dá sa nazvať Dynamikou ľudstva.

 

piata dynamika

Piata dynamika je popud k prežitiu živej prírody. Patrí sem všetko živé, či už rastliny alebo živočíchy – ryby v mori, zvieratá na poli alebo v lese, tráva, stromy, kvety alebo čokoľvek, čo je priamo a bezprostredne motivované životom. Dá sa nazvať Dynamikou živej prírody.

 

šiesta dynamika

Šiesta dynamika je popud k existencii v zmysle fyzikálneho vesmíru. Fyzikálny vesmír sa skladá z hmoty, energie, priestoru a času. V Scientológii používame prvé písmeno každého z týchto slov na vytvorenie slova – MEST (z angl. matter-hmota, energy-energia, space-priestor, time-čas). Dá sa nazvať Dynamikou vesmíru.

 

siedma dynamika

Siedma dynamika je popud k existencii ako duša alebo popud k existencii duší. Čokoľvek duchovné, s identitou alebo bez nej, spadá pod hlavičku siedmej dynamiky. Táto je zdrojom života samotného je oddelená od fyzikálneho vesmíru. Dá sa nazvať Duchovnou dynamikou.

 

osma dynamika

Osma dynamika je popud k existencii ako nekonečno. Označuje sa tiež ako Najvyššia bytosť. (Nazýva sa ôsmou dynamikou, pretože symbol nekonečna, , postavený zvisle je číslo 8. Dá sa nazvať Nekonečnom alebo Dynamikou Boha.

Žiadna z dynamík nemá z hľadiska orientovania jednotlivca väčšiu dôležitosť, ako ktorákoľvek iná.


Zistite viac o dynamikách existencie v knihe Nový pohľad na život. Pokračujte tu »

Scientológia Nový pohľad na život

Objednajte si ju hneď teraz.