Emočná tónová škála

Emočná tónová škála je životne dôležitý nástroj na predpovedanie správania človeka

Tónom sa myslí momentálny alebo dlhodobý emočný stav človeka. Vykresluje postupnosť a charakteristiky jednotlivých emócií, ktoré človek prežíva, ako sú strach, hnev, antagonizmus, nadšenie

Zručné poznanie a použitie tejto škály vám umožní predpovedať a porozumieť ľudskému správaniu vo všetkých jeho prejavoch.

Zobrazuje zostupnú špirálu z plnej vitality a vedomia cez polovitalitu a polovedomie až k smrti.

Na základe rôznych výpočtov, ktoré sa týkajú životnej energie, na základe pozorovania a testovania je táto tónová škála schopná ukázať úrovne ľudského správania.

Tieto rôzne úrovne sú pre všetkých ľudí spoločné.

emocionálna tónová škála

Pásmo 0.05 – 2.0

Keď je človek takmer mŕtvy, môžeme o ňom povedať, že je v chronickej apatii. Na veci reaguje určitým spôsobom. Toto je 0.05 na tónovej škále.

Keď človek pociťuje chronicky smutný kvôli svojim stratám, nachádza sa v žiali. Správa sa určitým spôsobom k veľa veciam okolo neho. To je na 0.5 na škále.

Keď ešte nie je človek tak nízko ako je žiaľ, ale uvedomuje si možnú hrozbu straty, je v strachu. To je na 1.0 na tejto škále.

Hneď nad strachom si človek uvedomuje minulé alebo blížiace sa straty a toto v ňom generuje nenávisť. Napriek tomu na tomto tóne nie je dosť odvážny na vyjadrenie svojej nenávisti, preto ju vyjadruje skryto. Toto je 1.1, skryté nepriateľstvo.

Človek, ktorý bojuje proti hroziacim stratám, sa nachádza v hneve. Pritom prejavuje i ďalšie charakteristiky správania. Toto je na 1.5.

Človek, ktorý len tuší stratu, alebo je fixovaný na tejto úrovni, pociťuje rozhorčenú neľúbosť. Môžeme o ňom povedať, že sa nachádza v antagonizme. Ten je v tabuľke na 2.0.

Pásmo 2.0 – 4.0

Nad antagonizmom nie je situácia človeka dostatočne dobrá na to, aby bol nadšený, ale ani taká zlá, aby bol rozhorčený. Stratil niektoré svoje ciele a nemôže hneď nájsť iné. Hovoríme, že sa nachádza v nude alebo na 2.5 na tónovej škále.

Na 3.0 na škále je človek konzervatívny, má opatrný prístup k životu, ale dosahuje svoje ciele.

Na 4.0 je človek nadšený, veselý a vitálny.

Veľmi málo ľudí je prirodzene na úrovni 4.0. Ak prižmúrime oči, priemer je asi okolo 2.8.


Zistite viac o Scientológii v knihe Nový pohľad na život. Pokračujte tu »

Scientológia Nový pohľad na život

Objednajte si ju hneď teraz.