OTÁZKA: Je Scientológia tajná organizácia?

ODPOVEĎ: Scientológia nie je tajná organizácia ani v najmenšom.

Človek môže Scientologickú cirkev kedykoľvek navštíviť.

Scientologické duchovné písmo a ďalšia jej literatúra je pre každého ľahko dostupná. Od nikoho sa nežiada, aby tajil to, že sa stal Scientológom.

Naopak, o Scientológoch začína byť známe, že sa veľkou mierou zapájajú do okolitého života, pretože prahnú po zodpovednosti za zlepšenie postavenia ľudí.

Zistite viac o filozofii, princípoch a zákonitostiach Scientológie na novom filme “Základy myslenia”.