Komunikácia

KOMUNIKÁCIA JE ŽIVOT

Či už sú to osobné vzťahy alebo pracovné povinnosti, vaša schopnosť komunikovať určuje rozdiel medzi úspechom a zlyhaním vo všetkých aspektoch života

Komunikácia je v podstate premiestnenie častice z jednej časti priestoru do inej časti priestoru. Častica je vec, ktorá je komunikovaná. Častica môže byť predmet, písomná správa, hovorené slovo alebo myšlienka. Toto je komunikácia vo svojej najzákladnejšej definícii.

„Človek je do tej miery živý, do akej dokáže komunikovať.“

Akákoľvek komunikácia zahŕňa časticu, ktorá môže mať formu:

predmetu. .

komunikácia

. . . písanej správy. . .

c2_cr

. . . hovoreného slova. . .

c4_cr

. . . alebo myšlienky.

komunikácia predmet

Každá úspešná komunikácia zahŕňa nasledujúce faktory zobrazené na obrázku nižšie:

čo je komunikacia

Komunikácia je teda uvažovanie o vyslaní a vyslanie impulzu alebo častice z bodu zdroja cez vzdialenosť do bodu príjmu, so zámerom vytvoriť v bode príjmu duplikáciu a porozumenie tomu, čo vyšlo z bodu zdroja.


Zistite viac o Scientológii v knihe Nový pohľad na život. Pokračujte tu »

Scientológia Nový pohľad na život

Objednajte si ju hneď teraz.