OTÁZKA: Ako je to s rodinnými príslušníkmi? 

ODPOVEĎ: Ak sa vyskytne nejaký problém, cirkev vynakladá veľké úsilie, aby vyrovnala akékoľvek rodinné nezrovnalosti.

Napríklad Scientologickí kapláni sú rodinným členom nápomocní, aby sa zišli a spoločne pracovali na objavení skutočnej príčiny ich sporu.

Priatelia a rodina Scientológa sú vždy vítaní, a vždy môžu cirkev navštíviť a stretnúť sa s ďalšími Scientológmi, aby si tak mohli nechať zodpovedať otázky, ktoré ohľadne Scientológie môžu mať.

Nehľadiac na to, či sa ostatní členovia rozhodli stať sa Scientológom alebo nie, Scientológovia sú veľmi hrdí na to, že sa snažia niečo urobiť preto, aby vyriešili svoje rodinné problémy a spory.