Českí odborníci

doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Dušan Lužný je docentom Ústavu religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberá problematikou nových náboženských hnutí a sociológie náboženstva vrátane Scientológie. Je členom redakčnej rady odborného časopisu Religia a zakladajúcim členom Českej spoločnosti pre štúdium náboženstiev. V rokoch 1999 – 2006 bol členom pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy pre odbory filozofie, religionistiky a teológie. Ďalšie informácie nájdete na jeho osobnej stránke.

Tu publikovaný text o Scientológii pochádza z práce “Nová náboženstvá a sekty (K problematike alternatívne religiozity mládeže)” vypracovanej pre Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy. Text bol aktualizovaný v roku 2006.

Kliknite tu a prečítajte si ho na tejto stránke

RNDr. Josef Wolf, CSc.

Josef Wolf je popredným českým antropológom a etnológom. Vyštudoval prírodovedeckú a Filozofickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe a tu tiež ako asistent pôsobil od roku 1950. Počas svojej päťdesiatročnej pedagogickej a odbornej činnosti prispel k rozvoju kultúrnej a sociálnej antropológie a stal sa spoluzakladateľom integrálnej antropológie v medzinárodnom meradle. V rámci svojich štúdií sa zaoberal aj novými náboženskými hnutiami vrátane Scientológie. Napísal recenziu k prvému českému vydaniu knihy Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví.

Dr Wolf o knihe Dianetika a celom hnutia tiež napísal:

“Medzi ostatnými hnutiami Nového veku nejde, ako sa predtým uvádzalo, o nejakú” mládežnícku sektu “alebo dokonca určitú formu herézy, ale ide skôr o cieľavedomú poznávacie a terapeutickú činnosť, ktorá účinne spája teoretickú vedu a praktickú činnosť. Cez niektoré odsudzujúce a skôr kritické hlasy zo strany teológie je práve Dianetika jedinou knihou vedúcou k výraznému seba zlepšeniu a sebapoznaniu, a to už takmer päťdesiat rokov od jej prvého vydania v Los Angeles. Od tej doby je kniha stále na rebríčku amerických bestsellerov. Z filozofického hľadiska ide potom o úplne ojedinelý pokus, umožňujúci riešenie aj všeobecných problémov postmodernej spoločnosti na prelome storočia a tisícročia.”

Celú jeho prácu si prečítajte na týchto stránkach.