RNDr. Josef Wolf, CSc

Pôvodná recenzia knihy
DIANETIKA: MODERNÁ VEDA O DUŠEVNOM ZDRAVÍ
Práve vychádza slovenský preklad pôvodného amerického bestselleru. Ide o knihu Lafayetta Rona Hubbarda DIANETIKA – Moderná veda o duševnom ZDRAVÍ. Má celkom 540 strán, vrátane sedemdesiatich strán príloh / adresáre, glosáre, registra ai. /. Slovenský preklad je už 21. cudzojazycnou verziou tohto diela, ktoré vyšlo už v náklade vyše 17 miliónov výtlackov.

Od prvého amerického vydania v roku 1950 uplynulo takmer 48 rokov, ale dnešná podoba knihy zodpovedá pôvodným autorovým požiadavkám. Nový slovenský preklad bol zhotovený podľa amerického vydania v Los Angeles v roku 1992. Prečo vychádza práve teraz, má svoju dlhú históriu. V časoch totalitného komunistického štátu nebolo vydanie možné, ale napriek tomu v samizdate skrátený preklad vyšiel, a to na zaciatku 80. rokov. Oficiálny slovenský preklad bol potom vyhotovený v roku 1994, tj. Dva roky pred ruským vydaním knihy. Podotýkam ešte, že do mnohých významných jazykov nebola DIANETIKA zatiaľ preložená vôbec. Napriek tomu sa predáva celkom v 95 krajinách sveta.