Slovenskí odborníci

Mgr. Lucia Grešková

Lucia Grešková (slob. Macháčková) absolvovala magisterské štúdium na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1997 – 1999) a Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (1994 – 1999). V rokoch 1999 – 2002 absolvovala štúdium na Katolíckej univerzite v Lubline, pastorálnu teológiu so zameraním na spoločenskú komunikáciu a masmédiá, kde získala licenciát z teológie. Od roku 1999 je odborným pracovníkom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava.

Je autorkou kapitoly o Scientologické církvi v knize Duchovná scéna na Slovensku II publikované slovenským Ústavem pro vztahy státu a církví. Text nájdete na této stránke.

Ojedinelým textom je kapitola o posvätných tectoch Scientológie  knihe “Úloha posvätných textov v žitom náboženstve”, vydaná slovenským Ústavom pre vzťahy štátu a cirkví.

L. Grešková v tomto textu píše: „Posvätné knihy scientologického náboženstva pozostávajú z písaných a hovorených slov L. Rona Hubbarda k predmetu dianetiky a scientológie. Hubbard je jediným zdrojom náboženských spisov scientológie. … Tieto posvätné knihy zahŕňajú viac ako pol milióna písaných strán, takmer tritisíc zaznamenaných prednášok a viac ako sto filmov o rôznych aspektoch tohto náboženstva. Tieto texty sú jediným zdrojom scientologického náboženstva, všetkých princípov, učení, filozofie, praxe, obradov a všetkých základných smerníc scientologickej viery. Jedine ich presným nasledovaním môže človek dosiahnuť duchovnú spásu. Tento koncept ortodoxie v náboženskej praxi je v scientológii fundamentálny.“

Celý text kapitoly nájdete na této stránke.