Mgr. Lucia Grešková

Scientologická cirkev

z knihy Duchovná scéna na Slovensku II, vydal Ústav pre vztahy štátu a cirkví, 2002.
Scientológia je aplikovaná náboženská filozofia, vyvinutá americkým spisovatelom L. Ronom Hubbardom v pätdesiatych rokoch 20. storočia v USA. Slovo Scientológia pochádza z latinského slova scio, co znamená vediet, rozlišovat, a z gréckeho slova logos, co znamená slovo, vnútorná forma, pomocou ktorej je vnútorná myšlienka vyjadrená a oznámená. Scientológia je teda „veda ako vediet“. Jej cielom je dosiahnutie absolútneho vedenia, stavu, ked si jedinec uvedomuje to, že je duchovná bytost a následne dosahuje stav, kedy sa vymámi z cyklu zrodenia a smrti.

Celú prácu si prečítate a týchto stránkach

Posvätné texty v živote Scientológie

z knihy Úloha posvätných textov v žitom náboženstve, vydal Ústav pre vztahy štátu a cirkví, 2004.

Posvätné knihy scientologického náboženstva pozostávajú z písaných a hovorených slov L. Rona Hubbarda k predmetu Dianetiky a Scientológie. Hubbard je jediným zdrojom náboženských spisov Scientológie. Nik Hubbarda nenasledoval a ani Scientológia podla jeho ucenia nikdy žiadneho nasledovníka mat nebude. Tieto posvätné knihy zahrnajú viac ako pol milióna písaných strán, takmer tritisíc zaznamenaných prednášok a viac ako sto filmov o rôznych aspektoch tohto náboženstva. Tieto texty sú jediným zdrojom scientologického náboženstva, všetkých princípov, ucení, filozofie, praxe, obradov a všetkých základných smerníc scientologickej viery. Jedine ich presným nasledovaním môže clovek dosiahnut duchovnú spásu. Tento koncept ortodoxie v náboženskej praxi je v Scientológii fundamentálny. Preto každý pokus o doplnenie alebo skreslenie posvätných textov sa považuje za vážne porušenie cirkevnej etiky. Princípy a praktiky scientologického náboženstva sú označované ako duševné alebo náboženské „technológie“ Scientológie.

Celú prácu si prečítate na týcht stránkach.