Študentské práce

Petr Velechovský

Petr Velechovský spolupracuje s časopisom Dingir – o súčasnej náboženskej scéne (ČR), Rozmer (Slovensko), prispieva do časopisu Sekty i faktami (Poľsko) a publikoval v časopise Svet (ČR).

Vo svojej štúdii o Scientologickej cirkvi okrem iného napísal:

“Scientológia dnešnej doby, nie je scientológiou v čase svojho vzniku. Posunula sa o mnoho krokov a o viac ako 50 rokov vpred. Práve svojimi otvorenými pozíciami, kedy sa nevyhraničuje z väčšinovej spoločnosti, ale je schopná pristúpiť na diskusiu, práve v tejto dobe môže preukázať, že je skutočným náboženstvom aj tým, ktorí o tom stále pochybujú. Je otvorená všetkým členom iných cirkví a nepresvedčuje ich o tom, že by svoju súčasnú cirkev mali opustiť. Nevyhraničuje svoju činnosť ako súperenie jednej viery proti druhej.”

Celou jeho prácu si prečítajte na týchto stránkach.

 

 

Pavlína Rozkošná

Pavlína Rozkošná je študentkou religionistiky na Masarykovej univerzite v Brne.

Z jej porovnania scientologických a kresťanských rituálov vyplynulo:

“Scientológovia svoju svadbu považujú za výnimočnú vďaka návodu LR Hubbarda ako si správne porozumieť a tým sa snaží zabezpečiť trvalosť manželského zväzku. V prípade úspechov by sa časom mohli stať silnejší náboženskou skupinou ako tá, ktorú sa snažia napodobniť. Sila rituálu a predovšetkým jeho autorita spočíva práve vo viere. … Rituály ako trvalý prvok náboženstva nemusí byť podmienené evolučným mechanizmom založeným na hesle silnejší prežije, ale môžu stáť na mnohých faktoroch ako je ten sociálny. Myslím, že aj preto môžu byť ochranou v období strachu a zároveň slúžiť potrebám spoločnosti v podobe morálnych a etických hodnôt atp. “

Jej prácu nájdete nájdete na týchto stránkach.