Petr Velechovský

Scientologická cirkev – Dianetické centrá u nás

O Scientológii a Dianetike bolo popísané už velké množstvo prevažne povrchných materiálov a článkov bez hlbšieho obsahu. Máloktorý autor sa zamyslel nad tým, co je v tlaci o tomto náboženskom hnutí uvádzané a preco práve Scientológia je považovaná stále v niektorých oblastiach (napríklad Nemecko) za nebezpečnú sektu. Nemecko ako jediný štát v súcasnosti proti tejto skupine stále aktívne vystupuje. Členom hnutia je zakázané pracovat v štátnych službách a všetko, co len okrajovo súvisí so Scientológiou je ostro kritizované. Príkladom môže byt bojkot amerických filmov v ktorých hrá najznámejší člen ich cirkvi Tom Cruise. Situácia Scientológie a nemeckých úradov by bola sama na dlhý článok.

Úvodom strucne zhrniem význam výrazov Dianetika a Scientológia. Mnoho autorov tieto dva názvy, predstavované nasledovníkov L. Ron Hubbarda zamiena a domnieva sa, že ide o rôzne nesúvisiace smery. Opak je pravdou. Dianetiku od Scientológia v súčasnosti nemožno oddeliť. Je súcastou Scientológia ako ucelená filozofia hnutia, aj ked sa vyvíjala dlhé roky a bola ako ucelené učenie zostavená v začiatkoch 50.rokov. Dianetika pochádza z gréckeho dia = skrz a noos = mysel alebo duša. V ociach scientológov ide o metódu, ktorá môže pomôct ulahcit nechceným pocitom, emóciám, iracionálnym obavám a psychosomatickým chorobám, ktoré spôsobujú a zhoršujú duševný stav cloveka. Dianetiku považovali vo svojich pociatkoch scientológovia za vedu, napriek tomu sa však stránili porovnaní s psychológiou ci psychoanalýzou. Dnes ju považujú za súcast náboženského systému úzko súvisiace s celým ucením Cirkvi. Scientológia pochádza z latinského slova “scio”, “poznanie v plnom zmysle slova” a gréckeho slova “logos”, “štúdium niečoho”, nie science – veda, ako casto mylne citujú niektorí autori. Sami členovia by povedali: Rozdiel medzi dianetikou a scientológiou? Dianetika je technológia, ktorá zvláda zdroj nechcených pocitov, emócií a psychosomatických chorôb. Scientológia je štúdium a zvládanie ducha v spojení k sebe samému a okolitému životu. Cieľom je údajne dosiahnuť plného vedomia a poznatkov o svojej minulosti a dosiahnuť oslobodenie sa z cyklu zrodenia a smrti.

Celú prácu si prečítajte na týchto stránkach.