Pavlína Rozkošná

Teórie Waltera Burkerta sociobiológia aplikovaná na rituály Scientologickej cirkvi v porovnaní s kresťanskými rituálmi

V tejto práci sa zameriam na dielo Waltera Burkert Creation of the Sacret. Základne riešená otázka je či je náboženstvo biologického pôvodu v rámci teórie sociobiológia alebo či sa jedná iba o kultúrny fenomén, ktorého rezistenciu zaistujú rituály a to neustálym ovplyvňovaním. Tieto myšlienky a argumenty nech pre prvú či druhú tézu sa pokúsim aplikovat na rituály scientologickej cirkvi, ktorá zároven porovnám s tými krestanskými.

Porovnaním by som rada poukázala na podobné znaky, ktoré sú zásluhou nákazlivosti kultúr. Pokúsim sa nájst znaky ktoré sú argumentom ako pre sociobiológia, ktorá kultúru považuje za biologicky urcenú alebo tiež pre teóriu sociológa Emile Durkheima, ktorý náboženstvo považuje za kolektívnu reprezentáciu. Autor rieši pravdivost oboch hladísk a dochádza k tomu, že náboženstvo je fenoménom natolko zložitým, že ho nemožno skúmat z hladiska jednej vedy alebo dôjst k absolútnej definícii, a preto by som rada svoju analýzou dospela k rovnakému záveru.

Celú prácu si môžete stiahnut kliknutím na tento odkaz.