VIDEO: Čo je Scientológia

Scientológia oslovuje ducha – nie telo alebo myseľ – a verí, že človek je omnoho viac než len produkt svojho prostredia alebo svojich génov. Scientológia obsahuje súhrn znalostí, ktoré vychádzajú z jasných základných právd....

Viac

OTÁZKA: Je Scientológia kult?

Scientológia
Scientológia

OTÁZKA: Je Scientológia kult? ODPOVEĎ: Nie je. Je náboženstvom v tom najúplnejšom zmysle slova. „Kultom“ sa väčšinou, v opovržlivom zmysle slova, myslí nejaké tajomstvo alebo uzavretá skupina s obmedzeným členstvom alebo záhadnou myšlienkou. Vedci,...

Viac

OTÁZKA: Sú dvere Scientológie otvorené pre každého?

Scientológovia
Scientológovia

OTÁZKA: Sú dvere Scientológie otvorené pre každého? ODPOVEĎ: Dvere Scientológie sú vždy otvorené pre každého, kto hľadá duchovné zlepšenie. Materiály, ktoré tvoria duchovné písmo Scientológie, sú poskytnuté v Scientologických cirkvách a verejných knižniciach po...

Viac

OTÁZKA: Čo Scientológia dosahuje?

Sebavedomie, schopnosti, šťastie
Sebavedomie, schopnosti, šťastie

OTÁZKA: Čo Scientológia dosahuje? ODPOVEĎ: Scientológia kladie dôraz na použitie a funkčnosť svojich princípov a technických postupov. Keď sa Scientológia riadne používa, umožňuje človeku, aby sa v živote zdokonalil, ako po všetkých stránkach duchovných, tak...

Viac