Chorvátsko

Scientologická cirkev v Chorvátsku

scientologia chorvatskoChorvátsko ešte nepatrí do Európskej únie, ale má svoj vlastný systém registrácie náboženstiev. V decembri 2003 bola Scientologická cirkev v
Chorvátsku zaregistrovaná ako náboženské spoločenstvo. Misia Scientologickej cirkvi v Záhrebe bola zaregistrovaná ako lokálna náboženská organizácia patriaca pod centrálnu cirkev.

Kópia uznania:

scientologia chorvatsko