Ďalšie európske krajiny

Uznanie v ďalších krajinách Európskej únie

scientologia eu

V mnohých ďalších krajinách Európskej únie je Scientológia stále ešte v misionárskej fáze. Ide o krajiny, v ktorých ešte nevznikli oficiálne organizácie alebo v nich pôsobia misionárske organizácie (tzv. Misia), ktoré o náboženskú registráciu či inú formu náboženského uznania ešte nepožiadali. Medzi tieto krajiny patria Česká republika, Slovensko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko a Írsko. V iných krajinách, ako je napríklad Grécko, Belgicko či Francúzsko, síce boli zriadené scientologické organizácie, ktoré boli zriadené a pôsobia ako náboženské organizácie, ale tento štatút im týmito krajinami ešte nebol oficiálne priznaný.