Maďarsko

Scientologická cirkev v Maďarsku

Aktivity a výhody, ktoré požívajú náboženské spoločenstvá, upravuje v Maďarsku zákon o slobode svedomia z roku 1990. Ten tiež určuje scientologia madarskopodmienky pre dosiahnutie štatútu náboženskej organizácie. Scientologická cirkev bola v Maďarsku podľa tohto zákona oficiálne zaregistrovaná ako náboženská organizácia v roku 1991. Výsledkom tohto uznania je, že každá nová organizácia Scientologickej cirkvi v Maďarsku je uznaná ako nezávislá náboženská organizácia patriaca pod materskú cirkev.

Kópia uznania:

maďarsko

maďarsko