Slovinsko

Scientologická cirkev v Slovinsku

scientologia slovinskoAby mohla akákoľvek náboženská komunita v Slovinsku pôsobiť, musí sa najskôr zaregistrovať na úrade vlády pre náboženské spoločenstvá. Táto registrácia dáva potom týmto komunitám oprávnenie k istým daňovým zvýhodneniam. Scientologická cirkev bola uznaná ako náboženské spoločenstvo Úradom vlády Slovinskej republiky pre náboženské spoločenstvá v roku 1995 a boli jej priznané všetky s tým spojené práva a privilégiá.

Kópia uznania:

scientologia slovinsko