Švédsko

Scientologická cirkev vo Švédsku

scientologia svedskoScientológia bola vo Švédsku oficiálne uznaná Ako náboženstvo bola tiež úplne oslobodená od daní. 23. novembra 1999 priznali daňové orgány v Štokholme Scientologickej cirkvi status náboženskej organizácie oslobodenej od daní potom, čo uviedol, že cieľom Scientologickej cirkvi sú náboženské, ako vyžaduje zákon.

Dňa 13. Marca 2000 zaregistrovala národná súdna rada pre verejné pozemky verejné fondy (oddelenie Národnej Spravy náboženstvo) Scientologickú cirkev vo Švédsku ako náboženské spoločenstvo a o dva mesiace neskôr udelila scientologickým duchovným právo na vykonávanie právoplatných sobášov, čím plne uznali Scientologickú cirkev Ako náboženstvo pre celé Švédsko. Vo štvorstránkovom vyjadrení, ktoré vydala ku dňu registrácie, zhrnula národná súdna rada náboženskú povahu, trvalosť organizácii Scientologickej cirkvi dospela k záveru, že Scientológia plne spĺňa kritériá pre náboženské uznanie.

Kópia uznania:

svedsko