Veľká Británia

Scientologická cirkev vo Veľkej Británii

scienologia velka-britanie

Dôveryhodnosť a dobrá viera scientológie boli vo Veľkej Británii oficiálne uznané mnohými vládnymi úradmi a verejnými orgánmi. Medzi ne patria:

– Daňový a colný úrad jej Veličenstva, ktorý klasifikuje Scientologickú cirkev ako náboženskú organizáciu;
– Britský daňový úrad rozhodol, že personál cirkvi slúži skôr z náboženskej oddanosti než kvôli peňažnej odmene;
– Národný štatistický úrad klasifikuje scientológiu ako náboženstvo;
– Nezávislá televízna rada, ktorá vyhlásila Scientologickú cirkev za prijateľného náboženského zadávateľa reklamy pre britskú televíziu;
– Rozhlasová rada tiež uznala Scientologická cirkev za prijateľného náboženského zadávateľa reklamy pre britské rádio;
– Ministerstvo obrany oficiálne uznalo Scientologickú cirkev v rámci Kráľovského námorníctva;
– Centrum pre náboženské zdroje a výskum na Univerzite v Derby opisuje scientológiu ako náboženstvo podľa britského Zákona o ľudských právach;
– Odbor financií mesta Westminster prehlasuje, že Scientologická cirkev patrí do kategórie charitatívnych organizácií “s cieľmi prínosnými pre spoločnosť”;
– Ministerstvo obchodu a priemyslu, ktoré v nedávnej dobe zverejnilo dôvodovú správu k predpisom o rovnosti v zamestnaní (náboženstvo alebo viera), opisuje scientológiu ako náboženstvo uznané Európskym súdom pre ľudské práva.

Kópia uznania:

scientologia velka-britania

scientologia velka-britania