OTÁZKA: Prečo chcú Scientológovia pomáhať ľuďom?

ODPOVEĎ: Z niekoľkých dôvodov. Za prvé: pretože samotným Scientológom sa nesmierne pomohlo – a chcú s ostatnými zdieľať ten istý úspech.

Za druhé: Scientológovia chápu, že život nežijú sami.

Človek je viac než iba jedna dynamika (úsilie o prežitie ako jedinec).

Chce pomáhať svojej rodine, svojim skupinám, ľudstvu ako takému a žijúcim veciam, aby dosahovali lepšie prežitie.