OTÁZKA: Prečo má Scientológia svojich duchovných?

ODPOVEĎ: Ako iné náboženstvá má aj Scientológia svojich duchovných, ktorí pomáhajú cirkevným farníkom na Scientologických náboženských službách.

Duchovními Scientológie sa môžu stať len tí, ktorí sa zapíšu, úspešne absolvujú kurz pre duchovných a splnia požiadavky pre vysvätenie.

Od všetkých Scientologických auditorov sa vyžaduje, aby boli vysvätení duchovní.