OTÁZKA: Čo symbolizuje Scientologický kríž?

ODPOVEĎ: Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí (alebo osem dynamík) života, na základe ktorých sa každý človek usiluje o prežitie.

Tieto časti predstavujú:

  1. úsilie o existenciu ako takú,
  2. úsilie o prežitie na základe tvorenia, vrátane rodinného spoločenstva a vychovávania detí,
  3. úsilie o prežitie na základe skupiny jedincov alebo samotnej skupiny,
  4. úsilie o prežitie na základe celého ľudstva,
  5. úsilie o prežitie ako životnej formy a pomocou životných foriem ako sú živočíchy, vtáky, hmyz, ryby a vegetácia,
  6. úsilie o prežitie hmotného vesmíru na základe samotného hmotného vesmíru a pomocou hmotného vesmíru a jeho jednotlivých častí,
  7. úsilie o prežitie ako duchovná bytosť alebo úsilie o prežitie samotného života,
  8. úsilie o existenciu v podobe nekonečna.

Schopnosť žiť šťastne vo vzájomnom rešpekte voči všetkým týmto sféram existencie je symbolizovaná Scientologickým krížom.

Pre zaujímavosť: kríž ako symbol je starší než samotné kresťanstvo.

Zistite viac o týchto 8 častiach, na ktoré sa delí život, v knihe “Dynamiky existencie”.