Tagged: cirkev

VIDEO: Čo je Scientológia

Scientológia oslovuje ducha – nie telo alebo myseľ – a verí, že človek je omnoho viac než len produkt svojho prostredia alebo svojich génov. Scientológia obsahuje súhrn znalostí, ktoré vychádzajú z jasných základných právd....

Viac

OTÁZKA: Je Scientológia kult?

Scientológia
Scientológia

OTÁZKA: Je Scientológia kult? ODPOVEĎ: Nie je. Je náboženstvom v tom najúplnejšom zmysle slova. „Kultom“ sa väčšinou, v opovržlivom zmysle slova, myslí nejaké tajomstvo alebo uzavretá skupina s obmedzeným členstvom alebo záhadnou myšlienkou. Vedci,...

Viac

OTÁZKA: Prečo má Scientológia svojich duchovných?

Scientologickí auditori
Scientologickí auditori

OTÁZKA: Prečo má Scientológia svojich duchovných? ODPOVEĎ: Ako iné náboženstvá má aj Scientológia svojich duchovných, ktorí pomáhajú cirkevným farníkom na Scientologických náboženských službách. Duchovními Scientológie sa môžu stať len tí, ktorí sa zapíšu, úspešne...

Viac

OTÁZKA: Čo symbolizuje Scientologický kríž?

Scientologický kríž
Scientologický kríž

OTÁZKA: Čo symbolizuje Scientologický kríž? ODPOVEĎ: Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí (alebo osem dynamík) života, na základe ktorých sa každý človek usiluje o prežitie. Tieto časti predstavujú: úsilie o existenciu ako takú, úsilie...

Viac

OTÁZKA: Aké sviatky slávia Scientológovia?

Scientologické sviatky
Scientologické sviatky

OTÁZKA: Aké sviatky slávia Scientológovia? ODPOVEĎ: Scientológovia na celom svete každý rok oslavujú niekoľko veľkých sviatkov, ktoré zahŕňajú: Narodeniny L. Ron Hubbarda – 13. marca 1911, dátum prvého vydania Dianetiky – 9. máj 1950,...

Viac

OTÁZKA: Prečo je Scientológia cirkev?

Prečo je Scientológia cirkev?
Prečo je Scientológia cirkev?

OTÁZKA: Prečo je Scientológia cirkev? ODPOVEĎ: Samotné slovo cirkev pochádza z gréckeho slova *kyrios* – „pán“ a z indoeurópskeho základu *kewe* – „buď silný“. Bežné významy tohto slova tiež zahŕňajú „zhromaždenie“, “duchovnú silu oddelenú...

Viac