Tagged: princíp

VIDEO: Čo je Scientológia

Scientológia oslovuje ducha – nie telo alebo myseľ – a verí, že človek je omnoho viac než len produkt svojho prostredia alebo svojich génov. Scientológia obsahuje súhrn znalostí, ktoré vychádzajú z jasných základných právd....

Viac

OTÁZKA: Ako funguje Scientológia?

Ako funguje Scientológia?
Ako funguje Scientológia?

OTÁZKA: Ako funguje Scientológia?  Odpoveď: Scientológia poskytuje odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú života a smrti. Udáva presnú, precízne zmapovanú cestu. Pri vývoji Scientológie, L. Ron Hubbard objavil technológiu na oslobodenie ľudského ducha a...

Viac

OTÁZKA: Prečo má Scientológia svojich duchovných?

Scientologickí auditori
Scientologickí auditori

OTÁZKA: Prečo má Scientológia svojich duchovných? ODPOVEĎ: Ako iné náboženstvá má aj Scientológia svojich duchovných, ktorí pomáhajú cirkevným farníkom na Scientologických náboženských službách. Duchovními Scientológie sa môžu stať len tí, ktorí sa zapíšu, úspešne...

Viac

OTÁZKA: Čo predstavuje Scientologický symbol “S” a dvojitý Trojuholník?

ARK trojuholník
ARK trojuholník

OTÁZKA: Čo predstavuje Scientologický symbol “S” a dvojitý Trojuholník? ODPOVEĎ: S predstavuje Scientológiu (Scientology). Spodný trojuholník sa nazýva ARK Trojuholník (vyslovuje sa „á-er-ká“, z angl. originálu “ARC”). A predstavuje afinitu. R predstavuje realitu. K predstavuje komunikáciu. Keď sa tieto tri časti, ktoré sú na sebe...

Viac