OTÁZKA: Ako je to s rodinnými príslušníkmi?  ODPOVEĎ: Ak sa vyskytne nejaký problém, cirkev vynakladá veľké úsilie, aby vyrovnala akékoľvek rodinné nezrovnalosti. Napríklad Scientologickí kapláni sú rodinným členom nápomocní, aby sa zišli a spoločne pracovali...

Viac