Tagged: tajná

OTÁZKA: Je Scientológia kult?

Scientológia
Scientológia

OTÁZKA: Je Scientológia kult? ODPOVEĎ: Nie je. Je náboženstvom v tom najúplnejšom zmysle slova. „Kultom“ sa väčšinou, v opovržlivom zmysle slova, myslí nejaké tajomstvo alebo uzavretá skupina s obmedzeným členstvom alebo záhadnou myšlienkou. Vedci,...

Viac