Tagged: základy

VIDEO: Čo je Scientológia

Scientológia oslovuje ducha – nie telo alebo myseľ – a verí, že človek je omnoho viac než len produkt svojho prostredia alebo svojich génov. Scientológia obsahuje súhrn znalostí, ktoré vychádzajú z jasných základných právd....

Viac

OTÁZKA: Prečo má Scientológia svojich duchovných?

Scientologickí auditori
Scientologickí auditori

OTÁZKA: Prečo má Scientológia svojich duchovných? ODPOVEĎ: Ako iné náboženstvá má aj Scientológia svojich duchovných, ktorí pomáhajú cirkevným farníkom na Scientologických náboženských službách. Duchovními Scientológie sa môžu stať len tí, ktorí sa zapíšu, úspešne...

Viac

OTÁZKA: Čo symbolizuje Scientologický kríž?

Scientologický kríž
Scientologický kríž

OTÁZKA: Čo symbolizuje Scientologický kríž? ODPOVEĎ: Je to osem-cípy kríž vyjadrujúci osem častí (alebo osem dynamík) života, na základe ktorých sa každý človek usiluje o prežitie. Tieto časti predstavujú: úsilie o existenciu ako takú, úsilie...

Viac

OTÁZKA: Čo predstavuje Scientologický symbol “S” a dvojitý Trojuholník?

ARK trojuholník
ARK trojuholník

OTÁZKA: Čo predstavuje Scientologický symbol “S” a dvojitý Trojuholník? ODPOVEĎ: S predstavuje Scientológiu (Scientology). Spodný trojuholník sa nazýva ARK Trojuholník (vyslovuje sa „á-er-ká“, z angl. originálu “ARC”). A predstavuje afinitu. R predstavuje realitu. K predstavuje komunikáciu. Keď sa tieto tri časti, ktoré sú na sebe...

Viac

OTÁZKA: Aké sviatky slávia Scientológovia?

Scientologické sviatky
Scientologické sviatky

OTÁZKA: Aké sviatky slávia Scientológovia? ODPOVEĎ: Scientológovia na celom svete každý rok oslavujú niekoľko veľkých sviatkov, ktoré zahŕňajú: Narodeniny L. Ron Hubbarda – 13. marca 1911, dátum prvého vydania Dianetiky – 9. máj 1950,...

Viac