Veľké 100.ročné jublileum

Je to už sto rokov, čo sa L. Ron Hubbard narodil a 61 rokov odkedy ožiaril cestu do nového života a šťastia pre milióny s Dianetikou.

A dnes,  viac ľudí ako kedykoľvek predtým nasledujú túto cestu do toho, čo voláme, “Terra Incognita, tá obrovská a dosiaľ nepoznaná ríša rozprestierajúca sa centimeter za našim čelom” – aby dosiahli stav Clear.

“Začínate dobrodružstvo. Zachádzaje s tým ako s dobrodružstvom. A nech už nikdy nie ste rovnakí.”

Nuž, Dobrodružstvo zahŕňa dnes celú zemeguľu a noví čitatelia sa doňho púšťajú každý deň:

Od Afganistanu a Pakistanu po Mozambik a Madagaskar…

Od Grónska a Islandu po Fidži a Tongské ostrovy…
A od všadial ďalej, dobrodružstvo je na ceste…

L. Ron Hubbard s Dianetikou

L. Ron Hubbard s Dianetikou

Keď Dianetika vyšla z tlačiarenského stroja 9. Mája 1950 a prišla do regálov, odpoveď bola okamžitá a úchvatná. Takmer cez noc sa stala národnou pozornosťou s palcovými titulkami ako napríklad:

“Dianetika: Štúdium mysle – Najrýchlejšie rastúce hnutie v Amerike.”

“Dianetika – Úspech o veľkosti tornáda cez noc”

“Vyskúšaj Dianetiku – Pol milióna už vyskúšalo”

“Dianetika – U.S. zachvátené búrkou”

Kniha vyletela na zoznam bestsellerov New York Times a zostala tam týždeň za týždňom za týždňom. Okolo 25,000 listov a gratulačných telegramov sa nahnula k vydavateľovi, ktorý musel zvýšiť náklad tlače šesťnásobne, len aby uspokojil dopyt!

Pretože tu, po prvý krát, boli skutočné odpovede pre kohokoľvek. Ako LRH hovorí v Dianetike:

“Základné tvrdenie bolo, v inžinierstve, že ľudská myseľ bol problém a že celá znalosť by kapitolovala pred inžinierskym prístupom. A ďalší primárny predpoklad bol urobený: Všetky odpovede sú v podstate jednoduché.”

Len niekoľko týždňov po tom, čo Dianetika explodovala do sveta, prvá Dianetická Nadácia bola otvorená na 42 Aberdeen Road v Elizabeth, New Jersey. Ako prišiel jún, všetky susedné ulice boli upchaté autami, budova bola naplnená nad limit a čitatelia Dianetiky doslova kempovali von na prednom trávniku LRH.

V júli 1950, Nadácia sa presunula do väčších štvrtí v Elizabeth na Morris Avenue, zatiaľ čo sa otvárala druhá Nadácia v New Yorku.

Dianetika ohurovala tiež všade vôkol cez celé Spojené štáty.

Viac ako 750 skupín sa sformovalo od pobrežia k pobrežiu. Fledgling Hubbardova Dianetické výskumné nadácie otvorili svoje dvere takmer cez noc vo Washingtone DC, Chicagu, Honolulu a Los Angeles.

LRH cestoval krížom krážom cez celú krajinu robiac rozhovory a dodávaním prednášok. V skutočnosti dodal 135 prednášok za 150 dní.

LRH si vyberal dobrovoľníkov z davov pre jeho mnohé živé auditingové demonštrácie a tisícky nováčikovských Dianetických auditorov (Book One auditors) sa dôsledne učili procedúry sedenia.

Neskôr v septembri pricesoval do Oaklandu, do Kalifornského miestneho auditória. Tisícky návštevníkov jeho štvordňového kurzu Dianetiky – čo poznáme dnes ako slávne Oaklandské prednášky.

A v novembri v Los Angeles, dodal legendárne prednášky k Dianetickému profesionálnemu kurzu (Dianetics Professional Course Lectures) ako definitívnemu Dianetickému auditorskému tréningovému programu.

Potom to celé pokračovalo s Dianetikou na vrcholoch zoznamov bestsellerov desaťročie za desaťročím a teraz cez každý kontinent – dokopy vo viac ako tisícoch zoznamov.

Je to tá najpopulárnejšia kniha o ľudskej mysli a vedie obrovské hnutie cez každé hlavné kultúrne centrum v 167 krajinách a 50 jazykoch Zeme.

A dnes, úplne nová explózia je v plnom prúde – s Knihou Jeden (Dianetikou) dobývajúc svet znova!

Bol vydaný film Dianetika – plná, štyri a pol hodinová masa k významu v knihe.

Kniha plus film vytvára možnosť zvládnutia majstrovskej znalosti Dianetiky rovnajúcu sa doktorátu v tejto oblasti pre novú a vzorovú úroveň použitia pre kohokoľvek!

Kniha a film teraz tiež tvoria chrbticu nového Hubbardového Dianetického seminára.

Doslova po niekoľko hodinách, študenti nadobudnú dostatok zručnosti a začnú hneď auditovať.

Ďalšou vecou je Hubbardov Dianetický Ko-audit zahrňujúci všetky Book One (Kniha Jeden – Dianetika) procedúry.

A nakoniec, Dianetický profesionálny kurz – prednášky (Dianetics Professional Course lectures).

Sú základom nového Hubbardovho Dianetického auditorského kurzu.

Takže dnes máme každý komponent poháňaujúci najmohutnejší Dianetický Boom v histórii. A to všetko v mene budovania “lepšieho Mostu” do vyššej úrovne pre čloevka, ako to Ron píše na posledných stranách Dianetiky.

Preto dnes stojíme na pokraji najmohutnejšej Dianetickej explózie od roku 1950, s Dianetikou expandujúcou cez celý svet.