Začiatky Scientológie

L Ron Hubbard - autor Dianetiky

L. Ron Hubbard – autor Dianetiky a Scientológie

Všetko to začalo s vydaním knihy Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví v 9. mája 1950. Prišlo leto a ľudia, ktorí čítali Dianetiku, sa začali zhromažďovať pred domom L. Ron Hubbarda v Elizabeth, New Jersey. Chceli vedieť viac. Chceli sa stať zdatnejší v Dianetickom auditingu. A s touto požiadavkou sa štyria chlapíci (advokát, vydavateľ, doktor a inžinier) obrátili na pána Hubbarda aby vytvoril Hubbardovu Dianetickú výskumnú nadáciu (Hubbard Dianetics Research Foundation – HDRF). S jeho zvolením bola Nadácia v Elizabeth vytvorená.

Objavovaním sa na zozname bestsellerov New York Times po 26 nepretržitých týždňov, Dianetika vytvorila búrku záujmu v celých Spojených štátoch, z čoho vzišlo, že štyri ďalšie nadácie boli naprieč Amerikou vytvorené, kde boli študdenti trénovani v Dianetike.

S jeho pokračujúcim výskumom mysle, pán Hubbard, na sklonku roku 1951 zistil, že sa zaoberá a študuje ľudského ducha, aby odpovedal na otázky kto alebo čo riadi myseľ. S týmto hlavným a základným objavom ľudského ducha, bol objavený nový predmet: Scientológia.

Skupiny študetov z celého sveta cestovali do Phoenixu v Arizone, kde pán Hubbard poriadal kongresy a prednášal na tému Scientológia. Ako výsledok, študenti vracajúci sa do svojich domovov, vytvárali Scientologické skupiny nie len v Amerike, ale tiež v Anglicku, Austrálii, Francúzsku, Nemecku, Novom Zélande a v Južnej Afrike.

Pretože, tak ako ľudský duch bol v skutočnosti doménou náboženstva, skupina Scientológov v Los Angeles vytvorila prvú Scientologickú cirkev vo februári 1954. V polovici ďalšej dekády bolo vytvorených viac ako tucet Scientologických cirkví v piatich krajinách sveta spolu s množstvom Scientologických skupín v obrovskom množstve štátov.

Zdroj oficiálna stránka: www.scientology.org