Scientológia

Scientológia je praktická filozofia. Pomocou štúdia Scientológie si človek môže nájsť pravdu sám pre seba. Nie je to niečo, čomu má človek veriť, ale niečo, čo má robiť.

Scientológia® je odvodená z latinského slova Scio (vedomosť) a gréckeho slova logos (učenie).

Scientológia – je aplikovaná náboženská filozofia vyvinutá L. Ron Hubbardom – americkým vedcom, filozofom a humanistom, rovnako ako jediným objaviteľom vedy o mysli – Dianetiky .

Scientológia je založená na princípe, že človek je v podstate dobrý, snaží sa prežiť a zabezpečiť prežitie svojho okolia.

Scientológia ponúka nástroje, ktoré môže použiť každý, aby sa stal šťastnejší a schopnejší, ale tiež aby pomohol sám sebe a svojim blízkym.

V Scientológii nie je pre vás pravdivé nič, ak ste to vy sami nepozorovali. Takže nemusíte brať nič ako samozrejmosť a hlúpo to nasledovať.

Vďaka svojej unikátnej technológii – auditingu, môžete vidieť na vlastné oči, ako Scientológia funguje a aké výsledky prináša.

Auditing je je niečo, čo vám pomôže pochopiť, kto skutočne ste, aké sú vaše skutočné schopnosti a ako ich môžete získať späť naplno! Auditing je cesta k sebapoznaniu a životu!

Hlavným cieľom Scientológie je pravda, duchovné osvietenie a sloboda jednotlivca

Scientológia je relígia v pravom slova zmysle, pretože spĺňa 3 kritériá, ktoré sú odborníkmi po celom svete všeobecne považované za najdôležitejšie:

  1. viera v nejakú najvyššiu realitu, ako napríklad v najvyššiu bytosť alebo vo večnú pravdu, ktorá presahuje hranice tohto sveta,
  2. náboženské praktiky, ktoré vedú k porozumeniu, dosiahnutiu alebo kontaktu s najvyššou realitou,
  3. a spoločenstvo tých, ktorí veria a ktorí sa spájajú, aby túto najvyššiu realitu hľadali.

Scientológiu môže študovať a používať skutočne každý bez ohľadu na svoju vieru. Nie je v rozpore so zásadami akéhokoľvek náboženstva a popisuje základné pravidlá hry zvanej život. Vďaka nej môžu v tejto hre vyhrať všetci, ak poznajú pravidlá!


Zistite viac o Scientológii v knihe Nový pohľad na život:

Scientológia Nový pohľad na život