OTÁZKA: Ako sa Scientológia zrodila?

ODPOVEĎ: L. Ron Hubbard začal svoje štúdium mysle a ducha v roku 1923, čo v roku 1938 vyústilo v príručku nazvanú “Excalibur”. V tejto nepublikovanej práci sa po prvýkrát objavilo slovo “Scientológia”, aby tak pán Hubbard popísal to, čo nazval „štúdiom vedenia, ako vedieť“. Rozhodol sa, že túto knihu nevydá, k čomu povedal:

„Excalibur neobsahoval žiadnu terapiu a bol iba diskusiou o tom, z čoho sa skladá život.“ a ďalej dodal: „Rozhodol som sa pokračovať ďalej.”

Toto “pokračovanie” vyústilo v Dianetiku. Predmet, ktorý poskytoval skutočnú terapiu, ktorú by mohol ľahko aplikovať bežný človek. Preto v roku 1947 napísal rukopis, ktorý detailne popisuje jadro objavov Dianetiky. Napriek tomu, že v tej dobe nebol ešte rukopis publikovaný, koloval medzi Ronovými priateľmi a kolegami, ktorí vytvárali ďalšie kópie a odovzdávali ich ďalej (toto dielo bolo oficiálne vydané v roku 1951 pod názvom “Dianetika: Pôvodná štúdia” a neskôr bolo znovu publikované pod názvom Dynamiky života).

Ako kópie rukopisu kolovali medzi ľuďmi, pán Hubbard začal dostávať záplavu listov, v ktorých sa ľudia dožadovali ďalších informácií. Samozrejme, veľmi skoro si uvedomil, že všetok svoj čas trávil odpovedaním na tieto listy a tak sa rozhodol, že o tomto predmete napíše ucelené dielo – Dianetiku: Modernú veda o duševnom zdraví.

Bola vydaná 9. Mája 1950, spôsobila búrku nadšenia a obľuby, a hneď zasiahla vrchol rebríčka bestsellerov v New York Times, na ktorom zostala 28 po sebe idúcich týždňov. Dianetika sa stala najpredávanejšou knihou o mysli, aká bola kedy napísaná a zostáva najpredávanejšou až dodnes. Popisuje objav reaktívnej mysle – skrytého zdroja nočných môr, bezdôvodných obáv, rozčúlení a neistôt.

Avšak L. Ron Hubbard nikdy nepovažoval Dianetiku za koniec svojho výskumu, ale skôr za odrazový stupienok k odhaleniu a izolovaniu dlho-iluzórneho zdroja života. A samozrejme techniky Dianetiky poskytovali prostriedky, ktorými praktik začal veľmi skoro objavovať minulé životy. Pokračujúce používanie a výskum mali dokonca za následok dosiahnutie exteriorizácie – demonštrovanie, že duša je oddeliteľná od tela a mysle. A tak sa zrodila Scientológická relígia.

L. Ron Hubbard potom prenikol dokonca hlbšie do duchovnej podstaty človeka zdokumentovaním svojich objavov v tisíckach nahratých prednášok, filmov, článkov a kníh.

Zatiaľ čo predstavoval svoje objavy svetu, doslova oboplával zemeguľu a na štyroch kontinentoch boli otvorené Scientologické cirkvi, ktoré sám spravoval zo svojho dlhodobého sídla v južnom Anglicku v Saint Hille.

Počas nasledujúcich rokov pokračoval vo svojich objavoch až do svojho odchodu v roku 1986.

Jeho dedičstvo obsahuje desiatky miliónov publikovaných slov, nahratých prednášok a filmov, zatiaľ čo s viac ako 250 miliónmi kópií jeho kníh a prednášok v obehu, inšpiroval hnutie pokrývajúce všetky kontinenty a všetky kultúry.

Prečítajte si ako sa L. Ron Hubbard vynašiel Dianetiku (predchodkyňa Scientológie) v knihe Vývoj vedy.